ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

Redakcja:

     Zbigniew Anusik (redaktor naczelny), Dariusz Jeziorny (zastępca redaktora naczelnego), Małgorzata Karkocha (sekretarz).

Rada Programowa:

    Neal Ascherson (Londyn), Michel Balard (Paryż), Andrzej M. Brzeziński (Łódź), Frédéric Dessberg (Paryż), Albin Głowacki (Łódź), Geoffrey Greatrex (Ottawa), Michael Grünbart (Münster), Fiona Haarer (Londyn), Siergiej Iwanow (Moskwa), José Antonio Montero Jiménez (Madryt), Xavier Moreno Julià (Tarragona), Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskwa), Jan Kęsik (Wrocław), Ewald Kislinger (Wiedeń), Johannes Koder (Wiedeń), Maciej Kokoszko (Łódź), Elisabeth Malamut (Marsylia), Wiesław Puś (Łódź), Alicja Szymczakowa (Łódź)

Recenzenci:

     Wiesław Caban (Kielce), Marian Chachaj (Lublin), Marian Drozdowski (Słupsk), Sylwester Fertacz (Katowice), Kazimierz Ilski (Poznań), Robert Litwiński (Lublin), Mariusz Markiewicz (Kraków), Ludwik Mroczka (Kraków), Jan Prostko-Prostyński (Poznań), Marek Przeniosło (Kielce), Bogdan Rok (Wrocław), Tadeusz Srogosz (Częstochowa), Andrzej Stroynowski (Częstochowa), Norbert Widok (Opole), Władysław Zajewski (Gdańsk).

Procedura recenzyjna

Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów (specjalisty z grona stałych współpracowników „Przeglądu Nauk Historycznych” oraz recenzenta tomu), niezależnych i anonimowych dla autora.