ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Elisabeth Jeffreys, Literatura w dwunastowiecznym Konstantynopolu – zmiana kierunków? – 5
 • Witold Filipczak, Sejmiki województwa płockiego w latach 1780-1786 – 23
 • Wojciech Szczygielski, Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu Wielkiego – 63
 • Jacek Goclon, Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 17 listopada 1918 - 16 stycznia 1919 r. (struktura, funkcjonowanie, dekrety) - 99

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu - 149 (PDF)
 • Anthimus, On the observance of foods. De observatione ciborum, translated end edited by Mark Grant, 2nd edition, Blackawton, Totnes, Devon 2007, ss. 142 (Katarzyna Gibel, Maciej Kokoszko) – 219
 • Joan P. Alcock, Food in the ancient world, Westport, Connecticut-London (Greenwood Press) 2006, ss. 276 (Katarzyna Gibel, Maciej Kokoszko) – 223
 • Sally Grainger, Cooking “Apicius”. Roman Recipes for Today, Blackawton, Totnes, Devon (Prospect Books) 2006, ss. 128 (Maciej Kokoszko) – 229
 • Andrzej Chwalba, Sacrum i Rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918), wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007, ss. 296 (Adrian Uljasz) - 234

KRONIKA NAUKOWA

 • Doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego dla Profesora Władysława Bartoszewskiego (Wiesław Puś) – 239
 • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 8 października 2009 r. z okazji nadania profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (Wiesław Puś) -  241
 • Wykład Profesora Władysława Bartoszewskiego podczas uroczystości nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego – 247
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, Łódź 8-9 października 2009 r. (Sylwia Wielichowska) - 254