ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

 

 

 

„Przegląd Nauk Historycznych” jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. zinicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki iinne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej idziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik.